Informació legal

Som una Agència de Viatges especialitzada en el senderisme, la muntanya i la geografia, amb una passió comú: caminar.

El nostre número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya és: GC-004326.

La organització tècnica dels viatges que oferim corre a càrrec de Giroguies S.L.

Giroguies S.L. està associada a l'ACAVE (Assoc. Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades).

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la seu web www.giroguies.com i dels seus continguts (textos, imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, creativitats,...) pertanyen a Giroguies, SL amb domicili al c/ Ample, 126 de Palafrugell, amb CIF núm: B17691072 i inscrita en el registre mercantil de Girona (d’ara endavant Giroguies).

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Giroguies es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la que aquests apareguin representats o localitzats.

Giroguies perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva seu web exercitant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Giroguies tan sols autoritza esments als seus continguts en altres seus web, com el tractament que aquestes consideren, sempre i quan el nom del domini (www.giroguies.com) quedi suficientment representat. En el cas de disposar d’ un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant en Giroguies i ha de percebre en el seu navegador la seva direcció URL.

En relació a la informació de contacte facilitada pels usuaris a través de la seu web, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d’acord amb la legislació vigent. Giroguies compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb lo disposat en la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD).